MuziekWijzer Altena

De gemeente Woudrichem hecht grote waarde aan haar 
cultuurbeleid; cultuureducatie in het algemeen en muziekeducatie in het bijzonder.
Met het programma Muziekwijzer Altena wordt dit beleid door De Bibliotheek CultuurPuntAltena vertaald naar drie onderdelen: binnenschoolse muziekeducatie, muzieklessen in de vrije tijd en netwerkoverschrijdend samenspel.

Muziekwijzer Altena heeft als doel zoveel mogelijk kinderen muziek te laten maken. Daarom werken in Woudrichem docenten, scholen, muziekscholen en muziekverenigingen mee aan Muziekwijzer Altena.

Wil jouw kind muziekles volgen? Muziekwijzer Altena biedt de volgende mogelijkheden: 


Binnenschoolse muziekeducatie

Voor scholen biedt de gemeente Woudrichem een volledig gefinancierd muziekprogramma aan voor groep 5. Voor groep 6, 7 en 8 zijn er verdiepende vervolglessen mogelijk. Klik hier voor meer informatie over binnenschoolse muziekeducatie en subsidieregelingen.


Muzieklessen in de vrije tijd

Er zijn diverse mogelijkheden voor het volgen van muzieklessen bij verschillende aanbieders. Ook hiervoor is er een subsidieregeling. Klik hier voor meer informatie over muzieklessen in de vrije tijd en subsideregelingen.


Informatie voor muziekverenigingen en bijzondere initiatieven

Er zijn ook subsidies beschikbaar voor muziekverenigingen en voor speciale muziekprojecten. Klik hier voor de voorwaarden en mogelijkheden.