> Lees verder: Over ons

Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena is onderdeel van een netwerk van bibliotheekvoorzieningen in Nederland en als dusdanig aangesloten bij de branchevereniging: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). In december 2017 is de bibliotheek voor de derde keer gecertificeerd voor een periode van vier jaar. Dit betekent dat de bibliotheek heeft voldaan aan de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de VOB hebben in 2006 gezamenlijke afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen van de certificering.
 
Bij de invulling van de beleidsvoornemens heeft de bibliotheek zich te houden aan de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. 
 
Belangrijke artikelen uit deze wet voor de uitvoering van het bibliotheekwerk zijn:

  • Artikel 4 Publieke waarden: Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij voor het algemene publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit.
     
  • Artikel 5 Bibliotheekfuncties: Een voor ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen voor een algemeen publiek:

a)      Het ter beschikking stellen van kennis en informatie.
b)      Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie.
c)       Het laten kennismaken met literatuur.
d)      Het organiseren van ontmoeting en debat.
e)      Het laten kennismaken met kunst en cultuur.
 

> Ga terug naar vorige pagina