Ga terug

0-4 jaar kinderopvang

Leesbevordering
Bij steeds meer kinderopvangorganisaties zijn leesbevorderingsactiviteiten inmiddels een vast onderdeel van het programma geworden. De Bibliotheek CultuurPuntAltena kan hierin ondersteunen. Bijvoorbeeld door het leveren van themakisten en/of collecties, vertelplaten en activiteiten in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden. Onze bibliotheek doet op dit moment een pilot op een aantal kinderopvanglocaties in ons werkgebied in het kader van het programma BoekStart in de Kinderopvang. Dankzij een stimuleringssubsidie vanuit Kunst van Lezen is er ruimte voor scholing van pedagogisch medewerkers, een kleine boekencollectie en een aantrekkelijk leesplek in de kinderopvang.
Klik hier om meer te lezen over BoekStart in de Kinderopvang en de opgedane ervaringen.
Klik hier voor het beleidsdocument BoekStart in de Kinderopvang voor directies.
 
Mediawijsheid
Vier van de tien kinderopvangorganisaties gebruiken geen digitale media bij de opvang van kinderen van 2 t/m 4 jaar. Omdat ze deze media niet geschikt vinden voor kinderen of omdat ze daar de financiële middelen niet voor hebben. Dat blijkt uit het onderzoek Media in de Kinderopvang 2014 dat is uitgevoerd in opdracht van Mediawijzer.net in samenwerking met onderzoeksbureau Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut. De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft op dit moment vanuit de beschikte subsidiemiddelen geen specifiek aanbod voor mediawijsheid in de kinderopvang. Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van een betaald aanbod vanuit de bibliotheek, dan kunt u contact opnemen met Anita Koekkoek (a.koekkoek@bibliotheekaltena.nl).
 
De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft een aantal interessante sites op een rijtje gezet waar u als kinderopvangprofessional meer informatie kunt vinden over het mediagebruik van (zeer) jonge kinderen.
 
Digidreumes
Bewust werken aan een zorgvuldige mediaopvoeding is een relatief nieuw terrein. Wat wordt er in de kinderopvang mee gedaan? Hoe verhouden digitale activiteiten zich tot spelen en voorlezen? Digidreumesen helpt digitale media verantwoord, spelenderwijs en positief in te zetten voor jonge kinderen van 2-4 jaar. Dit is een initiatief van het Kinderopvangfonds voor professionals in de kinderopvang en ouders met kinderen van 2-4 jaar. Klik hier om naar de website te gaan.
Met o.a. trainingsmogelijkheden voor medewerkers en informatie over ouderbetrokkenheid.
 
De Kindermediagids
De Kindermediagids dateert uit 2012 is een initiatief van Mediasmarties en het Kinderopvangfonds en bedoeld voor ouders en kinderopvangorganisaties. Meer informatie over mediaontwikkeling bij kinderen, de rol van ouders en kinderopvang. Klik hier om naar de Kindermediagids te gaan. Wilt u de meest actuele informatie en recensies over nieuwe kindermedia? Klik hier om naar Mediasmarties te gaan.
 
Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding
Uit het onderzoek Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding van Mijn Kind Online in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat professionals in de kinderopvang grote behoefte hebben aan praktische materialen die ze in het kader van mediawijsheid kunnen inzetten. Zoals bijvoorbeeld een richtlijn voor verantwoord mediagebruik. Klik hier voor het onderzoek.
 
Mediawijzer
Mediawijzer.net is een inspirerende website die is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met mediawijsheid. Met blogs, nieuws, interessante onderzoeken en doorverwijzingen naar andere sites over dit onderwerp.
 
Spelend leren
Speciaal voor kinderopvangorganisaties hebben BoekStart en Mijn Kind Online de brochure Spelend leren: digitale media 2-4 jaar gemaakt. Met bijvoorbeeld tips hoe digitale media te gebruiken in de groep. Klik hier voor de brochure.
 
Cultuureducatie
Op dit moment heeft De Bibliotheek CultuurPuntAltena vanuit de beschikbare subsidiegelden geen aanbod op het gebied van cultuureducatie voor kinderopvangorganisaties. Heeft u hiervoor wel belangstelling? Neemt u dan contact op met Jacqueline Frenken (j.frenken@cultuurpuntaltena.nl).