Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) 0-4 jaar

Gelukkig vinden de meeste ouders voorlezen leuk en gezellig. Minstens zo belangrijk is dat voorlezen een grote rol speelt in de ontwikkeling van een kind. Voor de taalontwikkeling natuurlijk, maar ook omdat voorlezen en praten met kinderen de fantasie van kinderen stimuleert. Een kind leert veel over de wereld om zich heen en krijgt daardoor meer grip op zijn omgeving. Voorlezen kan ook met een tablet, bijvoorbeeld met digitale prentenboeken. Ook op het gebied van mediawijsheid is er al veel mogelijk met jongeren kinderen.