Leesbevordering

De leesvaardigheid van basisschool leerlingen en middelbare scholieren is volgens de Leesmonitor van Stichting Lezen in de loop van de jaren nagenoeg onveranderd. Toch zakken we volgens het internationale leesvaardigheidsonderzoek PISA op de wereldwijde ranglijst als het gaat om leesprestaties van onze leerlingen. Dit komt omdat andere landen het beter gaan doen. Werk aan de winkel dus! Gelukkig is het bevorderen van leesplezier voor veel scholen heel belangrijk. Niet alleen op school, maar ook in hun vrije tijd worden kinderen en hun ouders gestimuleerd om te lezen. Hoe meer kinderen thuis lezen, hoe beter hun leerresultaten en hoe minder moeite de school hoeft te doen om de leesdoelstellingen te halen. Met daaraan gekoppeld natuurlijk het kennismaken met schrijvers, verhaalsoorten en schrijfvormen.

Klik hier om naar de Leesmonitor van Stichting Lezen te gaan.

De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft een leesbevorderingsaanbod en collectie voor diverse doelgroepen en werkt daarin samen met kinderopvangorganisaties en scholen.  
Door kinderen te stimuleren met lezen, wordt het plezier in lezen bevorderd. Hoe aantrekkelijker het lezen wordt gemaakt, hoe beter kinderen leren lezen. En dat niet alleen. Ze leren begrijpen wat ze lezen en ervaren dat een woord, een zin en een tekst inhoud hebben. Jan van Coillie, doctor in de jeugdliteratuur en kenner van kinderpoëzie, beschrijft in zijn boek Leesbeesten en boekenfeesten (2007, Biblion Uitgeverij) zes basisfuncties van lezen:
 

  1. De ontspannende functie (behoefte aan (ont)spanning)
  2. De creatieve functie (behoefte aan verbeelding en fantasie)
  3. De emotieve functie (behoefte aan emotioneel welbevinden)
  4. De informatieve functie (behoefte aan kennis)
  5. De zingevende functie (behoefte aan zingeving en moreel  houvast)
  6. De esthetische functie ( behoefte aan schoonheid)

 Lezen heeft dus een enorme impact op de manier waarop je leert en leeft. Lezen vergroot de zelfredzaamheid en zorgt ervoor dat je meer woorden leert en steeds nieuwe ervaringen opdoet. Daarnaast prikkelt het de fantasie door je mee te voeren naar andere werelden.
 

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)
Klik hier voor meer informatie over leesbevordering voor ouders van kinderen in de leeftijd en 0-4 jaar en kinderopvangorganisaties


Basisscholen
Klik hier voor meer informatie over leesbevordering voor ouders van kinderen in de leeftijd en 4-13 jaar en basisscholen.

Voortgezet Onderwijs
Klik hier voor meer informatie over leesbevordering voor voorgezet onderwijs.