Ga terug

4 - 13 jaar (basisschool)

Wist u dat bij het verlaten van de basisschool gemiddeld 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van twee jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Daarom staat het bestrijden van taalachterstanden ook in het Land van Heusden en Altena hoog op de politieke agenda. Als gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties, ouders en de bibliotheek met elkaar samenwerken op het gebied van leesbevordering, levert dit een belangrijke kwaliteitsimpuls op. De komende jaren wordt daarom gefaseerd De Bibliotheek op School (dBOS) doorgevoerd op scholen in het werkgebied van De Bibliotheek CultuurPuntAltena die hieraan mee willen doen. Leren begint immers met lezen!
Een belangrijke basis voor leesplezier wordt gelegd door ouders die hun kinderen stimuleren om te lezen. Er is voor deze doelgroep een grote collectie aanwezig in de bibliotheken. Klik hier voor de catalogus Altena en Nederland. U kunt direct boeken reserveren en ophalen bij de vestiging van uw keuze.

Wilt u liever anders zoeken? Klik hier voor de Snuffelcatalogus.

Indeling leesboeken:
Hoe weet je nu welk boek geschikt is voor welke leeftijd? Om het zoeken naar geschikte boeken makkelijker te maken, hebben alle Nederlandse bibliotheken de leesboeken die geschikt zijn voor kinderen van een bepaalde leeftijd bij elkaar gezet en voorzien van een letter: A, B, C of D.

  • A: geschikt voor kinderen van 6-9 jaar.
  • B: geschikt voor kinderen van 9-12 jaar.
  • C: geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.
  • D: geschikt voor jongeren vanaf 15 jaar.

Eerste leesboeken 
Om te kunnen bepalen op welk niveau kinderen technisch lezen, wordt door veel scholen de leestechniek AVI toegepast. Er zijn 12 AVI-niveaus bepaald. Kinderen die net begonnen zijn met lezen hebben het laagste niveau: Start. Kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen, hebben niveau Plus. Daartussen liggen 10 AVI-niveaus: M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. ‘M’ betekent midden en ‘E’ betekent eind. De cijfers 3 t/m 7 geven aan in welke groep dat niveau gemiddeld wordt gehaald. Vanaf groep 3 t/m groep 7 worden op school leestoetsen afgenomen om het AVI niveau te bepalen. Als u weet welk AVI-niveau uw kind heeft, kunt u makkelijker voor en met uw kind boeken uitzoeken. Klik hier voor uitgebreide informatie over AVI op de website van Cito.
In de bibliotheek wordt op de boeken tot en met E4 aangegeven.

Informatieve boeken
Spreekbeurt op school? Of gewoon geïnteresseerd in een bepaald onderwerp? Er zijn genoeg informatieve boeken te vinden  in de bibliotheek. Klik hier voor de catalogus Altena. Informatieve boeken zijn ingedeeld op onderwerp en op leeftijd:

  • AJ: informatieve boeken van 6 tot ongeveer 9 jaar.
  • J: informatieve boeken vanaf 9 jaar.

Meer informatie vinden? Klik hier om naar Bibliotheek Arrangement te gaan. Hier is veel thematische informatie te vinden voor spreekbeurten en/of werkstukken.

Leesapps
Er zijn veel verschillende soorten leesapps voor kinderen van diverse leeftijden te vinden op Leesplein. Klik hier om naar de website www.leesplein.nl te gaan. De apps zijn geschikt voor iPhone, iPad, iPod of Android besturingssystemen en/of apparaten. Voor de doelgroep 0 tot 15+ met extra informatie voor ouders en professionals.

 
Makkelijk lezen plein
Het komt steeds vaker voor dat kinderen lezen moeilijk vinden. Bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn, concentratieproblemen hebben, last van ADHD of omdat ze vanwege andere redenen een leesachterstand hebben opgelopen. Speciaal voor deze kinderen heeft De Bibliotheek CultuurPuntAltena een aantrekkelijk, uitdagend en inspirerend aanbod van materialen op het Makkelijk Lezen Plein in de bibliotheek. Deze zijn ingedeeld in onderwerpen. Er zijn niet alleen boeken, maar ook, luisterboeken, verfilmde boeken op dvd, boeken en foldermateriaal voor ouders en leerkrachten te vinden.
U herkent het Makkelijk Lezen Plein aan het speciaal ontworpen meubel in de bibliotheek met de letters MLP. Klik hier voor onze speciale Makkelijk Lezen catalogus

De Bibliotheek op School
De komende jaren wordt De Bibliotheek op School gefaseerd ingevoerd op scholen in het Land van Heusden en Altena die hiervoor belangstelling hebben. Met De Bibliotheek op School gaan scholen en de bibliotheek een meerjarige samenwerking aan op het gebied van leesbevordering. Een actuele en gevarieerde collectie op school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs. Alle activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een leesplan waarin de school samen met de bibliotheek de doelen bepaalt. Deze doelen worden jaarlijks gemonitord. Het digitale portal Schoolwise helpt bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, bijhouden van de leeshistorie van leerlingen en het vinden van betrouwbare informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Blommaert (s.blommaert@bibliotheekaltena.nl).
Klik hier om meer informatie te vinden op de site van De Bibliotheek op School.