Muziek

De gemeente Woudrichem hecht grote waarde aan haar cultuurbeleid. Dit is verwoord in de notitie De weg van de Zalm. Klik hier om deze notitie te openen. De gemeente erkent het grote belang van cultuureducatie in het algemeen en muziekeducatie in het bijzonder...

MuziekWijzer Woudrichem

Met het programma MuziekWijzer Altena wordt dit beleid door De Bibliotheek CultuurPuntAltena vertaald naar drie onderdelen: binnenschoolse muziekeducatie, muzieklessen in de vrije tijd en netwerkoverschrijdend samenspel.
 

Binnenschoolse muziekeducatie

De gemeente Woudrichem vindt het belangrijk dat basisschoolleerlingen door middel van algemene muzikale vorming kennismaken met muziek als onderdeel van cultuureducatie.
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 biedt de gemeente daarom binnen het programma MuziekWijzer Altena aan alle scholen in haar gemeente een volledig gefinancierd muziekprogramma aan voor groep 5...

Muzieklessen in de vrije tijd

Het is de ambitie van de gemeente Woudrichem dat zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd muzieklessen volgen. Keuzevrijheid staat hierbij voorop. Welk instrument wil uw kind spelen? Wil hij muziek maken met een particuliere muziekleraar, bij een vereniging of een muziekschool? De keuze is aan u. Ouders kunnen zelf een subsidie aanvragen via De Bibliotheek CultuurPuntAltena en krijgen als deze aanvraag wordt gehonoreerd van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van de muzieklessen....

"Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek."

Voorwaarden subsidieregeling

Een belangrijke voorwaarde voor de subsidieverstrekking is dat de betreffende muziekdocenten voldoen aan de kwaliteitseisen die de gemeente Woudrichem stelt. Dit betekent o.a. dat hij/zij een diploma moet overleggen waaruit blijkt dat hij/zij een vakopleiding Muziek heeft afgerond aan het conservatorium dan wel aan een HBO- en/of MBO instelling voor muziek.

Netwerkoverschrijdend samenspel

Muziekonderwijs is een onderdeel van het totale culturele aanbod in de gemeente Woudrichem. Om met muziek cultuurparticipatie te bevorderen en daarmee een verbinding met andere culturele partijen mogelijk te maken, heeft de gemeente een stimuleringsregeling in het leven geroepen voor podiumactiviteiten. De Subsidieregeling Podia is bedoeld voor alle partijen de het initiatief willen nemen om muziek in te zetten als cultureel evenement...